Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział we Wrocławiu


nr rachunku bankowego:
59 1020 5242 0000 2202 0251 5096


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL59 1020 5242 0000 2202 0251 5096